Produkter 

Fra egen fabrik leverer Præfa Betonelement såvel helvægselementer i let klinkebeton og beton som facadeelementer, sandwichelementer og dækelementer.
Og gennem dygtige samarbejdspartnere er vi desuden leveringsdygtige inden for en række andre områder. 

Bagmurselementer 

Bagmurselementer fra Præfa Betonelement er robuste elementer, der på alle måder tåler sammenligning med traditionelt byggeri og elementerne kræver kun ganske få specielle hensyn. Der er tale om rumstore, etagehøje elementer fremstillet af beton eller letkonstruktionsbeton. Råmaterialet Leca letklinker fremstilles af en finkornet plastisk lerart, der ved brænding i roterovnsanlæg forvandles til et let og porøst teglprodukt med lav rumvægt, høj trykstyrke og gode isolerende egenskaber. Elementerne er af hensyn til påvirkninger under transport og montage forsynet med en let armering. Bagmurselementer leveres med indstøbte, rustfri murbindere i henhold til gældende forskrifter. Overfladen er færdigpudset og kræver i det væsentlige kun et minimum af efterbehandling. Elementerne kan bearbejdes med almindeligt betonværktøj. Vægmaterialet er kemisk neutralt, så det kan ikke angribes af råd og svamp. Der må regnes med en mindre kapillarvirkning på grund af den forholdsvis åbne struktur, ligesom det som for almindelig beton ikke kan undgås, at der er svind. Overfladebehandling bør derfor først foretages, når elementerne er helt udtørrede. Åbninger for vinduer, døre med videre udføres som udsparinger i de forholdsvis store vægflader. Placering af en samling kan dog være mest praktisk i forbindelse med en vindues- eller døråbning, og her anvendes separate bjælker og brystninger. Vi leverer bagmurselementer i de dimensioner, som markedet typisk efterspørger. Uanset løsning lever vores produkter op til gældende krav.

Dækelementer 

Præfa Betonelements dækelementer anvendes med fordel i såvel bolig-som erhvervsbyggeri, hvor der ønskes et stabilt råhus med blandt andet god lydisolering og høj brandsikkerhed. Vi leverer dækelementer i de dimensioner, som markedet typisk efterspørger – og de lever naturligvis op til alle gældende krav.

Andre løsninger 

Takket være et godt og mangeårigt samarbejde med dygtige partnere er vi desuden leveringsdygtige inden for disse områder:

 • Huldæk

 • Lecadæk

 • Altandæk i fiberbeton

 • Bjælker

 • Søjler

 • Trapper

Også her gælder, at vi leverer løsninger i de dimensioner, som markedet typisk efterspørger – og at vores produkter naturligvis lever op til alle gældende krav.

Overflader og farver 

Præfa Betonelement leverer løsninger i alle mulige overflader og strukturer – uanset om ønsket er fritlagte sten, glatte, kostede, håndpudsede eller murstensprægede overflader, mønstre, glatte sokler og friser, tilbagetrukne felter eller noget ganske andet. Her er nogle af de mest efterspurgte valgmuligheder:

 • Glat

 • Hardeberg

 • Gøteborg

 • Blå søsten

 • Italiensk granit

 • Lysit

 • Bakkesten

 • Luxovit

 • Søsten

 • Jura

 • Hyporite

 • Thyborøn

Også med hensyn til farver er der mange valgmuligheder. Oftest leverer vi glatte, kostede, håndpudsede eller murstensprægede elementer i disse farver:

 • Sort

 • Hvid

 • Grå

 • Gul

 • Rød

Vi løser efter nærmere aftale også gerne opgaver i andre farver.

Leveret af