Bagvægselementer

Bagvægselementer leveres med en formglat side og enten med istøbte bindere til skalmuring eller en ret overflade klar til evt. facadeisolering og puds.

Geometri

Elementernes  geometri begrænses af fabrikkens produktionsudstyr samt transportmuligheder.


Elementtykkelser for massive vægelementer leveres som standard:

  • 10 cm

  • 12 cm

  • 15 cm

  • 18 cm

  • 24 cm

(andre elementtykkelser kan dog udføres efter aftale)

Højde er max. 3,5 meter, dog kan elementer udføres som vendeelementer

Længde tilpasses i høj grad det enkelte byggeprojekt. Dog er max. længde af hensyn til håndtering og transport 9,2 meter.

Vægt på elementerne er af hensyn til håndtering og transport max. 8 ton.

Elementsamlinger udføres typisk med wirebokse eller faste bøjler, eller iht. anden projektspecifik løsning.

El-indstøbninger
Elementer leveres med el-indstøbninger tilpasset det specifikke byggeprojekt. Se branchevejledning:

El-indstøbninger i elementer af beton og letklinkerbeton.

Overflader

Anvisning til overflader fra BIPS kan ses i PDF herunder:

Betonoverflader – Specifikation, krav og kontrol.


Udsparinger for eksempelvis døre og vinduer udføres i henhold til gældende projektmateriale.

VVS udsparinger udføres som Præfa Betonelements standard. Størrelser på disse kan ses i PDF herunder.

VVS udsparinger standard.

Tolerancer
Gældende branchetolerancer for kan ses på nedenstående link. Her er udfaldskrav for betonelementer beskrevet. https://www.tolerancer.dk/

Miljøklasse
Elementer leveres i miljøklasserne passiv, moderat og aggressiv.

Leveret af