Sandwichelementer

Vi leverer facadeløsninger i alle mulige overflader og strukturer uanset om ønsket er fritlagte sten, glatte, kostede eller håndpudsede overflader, mønstre, glatte sokler og friser, tilbagetrukne felter eller noget ganske andet.

 • Glat

 • Hardeberg

 • Gøteborg

 • Blå søsten

 • Italiensk granit

 • Lysit

 • Bakkesten

 • Luxovit

 • Søsten

 • Jura

 • Hyporite

 • Thyborøn

(*oplysning om evt. uensartethed, misfarvninger, udtræk osv.)

Geometri

Elementernes  geometri begrænses af fabrikkens produktionsudstyr samt transportmuligheder.


Elementtykkelser for sandwichelementer leveres som standard:

 • 26 cm

 • 30 cm

 • 33 cm

 • 35 cm

 • 40 cm

 • 45 cm

 • 48 cm

(andre elementtykkelser kan dog udføres efter aftale)

Højde er max. 3,5 meter, dog kan elementer udføres som vendeelementer

Længde tilpasses i høj grad det enkelte byggeprojekt. Dog er max. længde af hensyn til håndtering og transport 9,2 meter.

Vægt på elementerne er af hensyn til håndtering og transport max. 8 ton.

Elementsamlinger udføres typisk med wirebokse eller faste bøjler, eller iht. anden projektspecifik løsning.

El-indstøbninger
Elementer leveres med el-indstøbninger tilpasset det specifikke byggeprojekt. Se branchevejledning:

El-indstøbninger i elementer af beton og letklinkerbeton.

Overflader

Anvisning til overflader fra BIPS kan ses i PDF herunder:

Betonoverflader – Specifikation, krav og kontrol.


Udsparinger for eksempelvis døre og vinduer udføres i henhold til gældende projektmateriale.

VVS udsparinger udføres som Præfa Betonelements standard. Størrelser på disse kan ses i PDF herunder.

VVS udsparinger standard.

Tolerancer
Gældende branchetolerancer for kan ses på nedenstående link. Her er udfaldskrav for betonelementer beskrevet. https://www.tolerancer.dk/

Miljøklasse
Elementer leveres i miljøklasserne passiv, moderat og aggressiv.

Leveret af