Skillevægselementer

Skillevægselementer leveres med en formglat og en håndpudset side.

Geometri

Elementernes  geometri begrænses af fabrikkens produktionsudstyr samt transportmuligheder.


Elementtykkelser for massive vægelementer leveres som standard:

  • 10 cm

  • 12 cm

  • 15 cm

  • 18 cm

  • 24 cm

(andre elementtykkelser kan dog udføres efter aftale)

Højde er max. 3,5 meter, dog kan elementer udføres som vendeelementer

Længde tilpasses i høj grad det enkelte byggeprojekt. Dog er max. længde af hensyn til håndtering og transport 9,2 meter.

Vægt på elementerne er af hensyn til håndtering og transport max. 8 ton.

Udsparinger for eksempelvis døre og vinduer udføres i henhold til gældende projektmateriale. VVS udsparinger udføres som Præfa Betonelements standard. Størrelser på disse kan ses i PDF herunder.

VVS udsparinger standard.


Elementsamlinger udføres typisk med wirebokse eller faste bøjler, eller iht. anden projektspecifik løsning.

El-indstøbninger
Elementer leveres med el-indstøbninger tilpasset det specifikke byggeprojekt. Se branchevejledning:

El-indstøbninger i elementer af beton og letklinkerbeton.
Overflader
Anvisning til overflader fra BIPS kan ses i PDF herunder:

Betonoverflader - Specifikation, krav og kontrol.

Tolerancer
Gældende branchetolerancer for kan ses på nedenstående link. Her er udfaldskrav for betonelementer beskrevet. https://www.tolerancer.dk/

Miljøklasse
Elementer leveres i miljøklasserne passiv, moderat og aggressiv.

Leveret af